Therapie

Therapie helpt je om inzicht te verkrijgen in terugkerende patronen in je leven die niet meer effectief zijn. Je leert te begrijpen waarom bepaalde thema’s zich steeds herhalen in je leven of waarom mensen telkens op dezelfde manier op jou reageren. Je staat stil bij de vragen hoe ze zijn ontstaan en waarom deze patronen ooit wel nuttig voor je waren. Je keert daarbij terug naar het verleden om vandaar uit te werken aan het loslaten van deze patronen en het aanleren van nieuwe.

Therapiesessies
Voor therapie heb je ca. 8 sessies van 1 uur nodig. Het uurtarief is € 80,-. In het eerste gesprek wordt een contract opgesteld waarin het overeengekomen doel plus de wederzijdse bijdragen en verantwoordelijkheden expliciet gemaakt worden.


Tijdens therapie krijg je onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe steek ik als mens in elkaar?
  • Hoe leer ik vastzittende en zich herhalende disfunctionele patronen (her)kennen en hoe verander ik deze?
  • Hoe verbeter ik de kwaliteit van mijn eigen leven en mijn relaties?
  • Hoe bevorder ik de autonomie van mijzelf en anderen?