Gescheiden vrouwen

Zetetica helpt je om bij een echtscheiding je leven opnieuw richting te geven. Dit begint door los te komen van het verleden. Hiervoor is nodig dat emoties worden verwerkt en overlevingspatronen worden begrepen, om zo te groeien naar het nemen van verantwoordelijkheid voor jouw aandeel in de relatie en de scheiding. Pas dan is de tijd rijp om ruimte te scheppen voor wensen/verlangens en een doel te bepalen voor de nabije toekomst. Belemmeringen en blokkades worden opgeheven door nieuwe patronen en nieuw gedrag.

Hoe gaan we te werk?
Dit kun je al bereiken in ca. 5 sessies van 1 uur. Het uurtarief is € 80,-. In het eerste gesprek wordt een contract opgesteld waarin het overeengekomen doel plus de wederzijdse bijdragen en verantwoordelijkheden expliciet gemaakt worden.


Aanvullend traject
Aanvullend aan dit traject is het bij Zetetica mogelijk om in gesprek te gaan met een loopbaancoach of budgetcoach


Vrouwen krijgen onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe steek ik als mens in elkaar?
  • Hoe herken en verander ik overlevingspatronen?
  • Hoe communiceer ik effectief met mijn ex-partner en kinderen?
  • Hoe verbeter ik de kwaliteit van mijn leven?